Lycopene (E 160d)

Lycopene tạo ra màu sắc đỏ mịn giống cà chua,… một chất dinh dưỡng cho thực phẩm, chất bổ sung chế độ ăn uống và các sản phẩm dược phẩm.

Ingreda cung cấp màu Lycopene tổng hợp (mã 160d(i)), chiết xuất từ thực vật (160d(ii))nguồn gốc tự nhiên từ vi khuẩn Blakeslea trispora (160d(iii)).

Màu Lycopene do Ingreda cung cấp ở các dạng sau:

  • Nồng độ màu Lycopene đa dạng: 1%, 5%, 10%, 30%
  • Màu Lycopene dạng bột, dạng nhũ tương và dạng huyền phù.
  • Màu Lycopene dạng lỏng tan trong dầu và tan trong nước.
error: