Mục đích thu thập thông tin

Mọi thông tin mà Công Ty TNHH INGREDA thu thập trên website hoặc thông qua bất kì kênh nào khác đều chỉ phục vụ cho các mục đích:

  • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng
  • Cung cấp những thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, tuyển dụng

Theo đó, khi đăng ký đặt hàng, yêu cầu gởi mẫu, tư vấn trên website của công ty, những thông tin cá nhân sẽ được thu thập bao gồm:

  • Họ & tên
  • Email
  • Nghề nghiệp, chức danh
  • Số điện thoại

Phạm vi sử dụng thông tin

Công Ty TNHH INGREDA cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng được thu thập trên website cho một bên thứ ba khác. Tất cả các thông tin được chúng tôi thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty nhằm những mục đích đã trình bày như trên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Công Ty TNHH INGREDA sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống quản lý nội bộ của chúng tôi trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ hoặc khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ các thông tin đã cung cấp.

Phương thức và công cụ để khách hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email info@ingreda.vn hoặc qua số điện thoại Hotline trong phần Liên Hệ để yêu cầu Công Ty TNHH INGREDA chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của Công Ty TNHH INGREDA. Vì vậy, trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin đã cung cấp.

Cảm ơn quý khách đã theo dõi!