Các sản phẩm cải thiện kết cấu thịt

Ngày ngay, các cơ sở chế biến thực phẩm ưu tiên sử dụng các dòng sản phẩm nhằm cải thiện kết cấu thịt, tăng cường độ dai, giòn của sản phẩm và bổ sung thêm protein cho sản phẩm. Hai dòng sản phẩm phổ biến được sử dụng hiện nay là Enzyme TG (Transglutaminase enzyme) nhằm cải thiện kết cấu thịt và Beef Protein (Protein bò) nhằm tăng cường giá trị dinh dưỡng.
error: