Hương gà

Mô tả: Hương gà

Quy cách đóng gói: 1kg/chai hoặc túi, 20kg/thùng.

Dạng bột tơi màu vàng và dạng lỏng tan trong dầu hoặc trong nước.

Liều lượng sử dụng: 0,1-0,3% tùy theo sản phẩm và hiệu quả mong muốn.

error: