Hương bò

Mô tả: Hương bò

Quy cách đóng gói: 1kg/chai, 5kg/can, 25kg/thùng.

Dạng sệt hoặc dạng bột.

Liều lượng sử dụng: 0,1-0,5% tùy theo sản phẩm và hiệu quả mong muốn.

error: