Chiết xuất ớt capsicum (Capsicum chili extract)

Thông số kỹ thuật:

Thông số Định dạng Đặc điểm
CAP: 2-6%

0,3M – 1M SHU

CV(ICU):1000-8000

Lỏng Tan trong dầu & nước
  • Sử dụng đơn giản, hiệu quả và phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
  • Đặc biệt, sản phẩm chiết xuất của chúng tôi cam kết không chứa ETO, cam kết về dư lượng thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật, đáp ứng các quy định chất lượng nghiêm ngặt trên thế giới.
error: