Carrageenan (E 407)

Phụ gia Carrageenan (E407) có khả năng tạo gel, tạo đặc, làm ổn định,… Nhờ đó, phụ gia này có nhiều ứng dụng trong các sản phẩm có hàm lượng nước cao, chẳng hạn như sản phẩm tráng miệng, sản phẩm từ sữa, các loại đồ hộp,…

error: