Chiết xuất ớt Paprika (Paprika chili extract)

Sản phẩm: Chiết xuất ớt Paprika, Chiết xuất tạo màu ớt, Paprika oleoresin, Chilli extract, Phụ gia tạo màu thực phẩm Paprika.

INS: 160c

Chức năng: tạo màu đỏ đậm cho thực phẩm.

Thông số Định dạng Đặc điểm
Giá trị màu (ICU):20 000 -100 000 Lỏng Tan trong dầu & nước
  • Sử dụng đơn giản, hiệu quả và phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
  • Đặc biệt, sản phẩm chiết xuất ớt của chúng tôi cam kết không chứa ETO, cam kết về dư lượng thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật, đáp ứng các quy định chất lượng nghiêm ngặt trên thế giới.
  • Chiết xuất ớt tự nhiên của chúng tôi bền màu trong điều kiện nhiệt độ và ánh sáng khắc nghiệt.
error: