Curdlan Gum (E 424)

Curdlan là một loại exopolysaccharide vi sinh không tan trong nước, có đặc tính gel hóa nhiệt và có thể được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp chế biến thực phẩm (ví dụ: thực phẩm chay, mì ống, thực phẩm đông lạnh nhanh, v.v.) để tăng khả năng giữ nước của sản phẩm, độ đàn hồi, mùi vị và các đặc tính khác.

Hiện tại, Curdlan có thể được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm như một chất tạo gel, chất giữ nước, chất tạo màng, chất làm đặc, chất kết dính và chất ổn định, và có thể cải thiện kết cấu, độ đàn hồi và đặc tính giữ nước của thực phẩm.

error: