Prortein Hạt Diêm Mạch (Concentrated Quinoa Protein)

Sản phẩm này có màu nâu nhạt và rất phù hợp để phát triển các loại tương tự thịt băm hoặc các kết cấu khác cho các sản phẩm như thịt viên.

 

error: