Protein Lúa Mì (Concentrated wheat protein)

Protein lúa mì sau khi hút nước có kết cấu giống như thịt và do đó được sử dụng để thay thế một phần hoặc toàn bộ thịt. Một phần protein lúa mì kết cấu với hai phần nước cho phép thay thế thịt theo tỷ lệ 1: 1.

error: