Chiết xuất tiêu đen (Black pepper extract)

Thông số kỹ thuật của sản phẩm:

Thông số Định dạng Đặc điểm
PIP: 38-42%, VOC: 18-25% Lỏng Tan trong dầu & nước
  • Sản phẩm tạo hương vị thơm, cay nồng của tiêu đen.
  • Sử dụng đơn giản, hiệu quả và phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
  • Đặc biệt, sản phẩm chiết xuất của chúng tôi cam kết không chứa ETO, cam kết về dư lượng thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật, đáp ứng các quy định chất lượng nghiêm ngặt trên thế giới.
error: