Aspartame (E 951)

Chất tạo ngọt Aspartame (E951) là chất tạo ngọt tổng hợp, được Bộ Y tế và các tổ chức y tế uy tín khác trên thế giới cho phép sử dụng trong chế biến và sản xuất thực phẩm.

 

 

error: