Steviol Glycosides (E 960)

Đường cỏ ngọt Stevia là chất tạo ngọt tự nhiên chiết xuất từ lá cây Stevia Rebaudiana, được Bộ Y tế và các tổ chức y tế uy tín khác trên thế giới cho phép sử dụng trong chế biến và sản xuất thực phẩm

error: