Acesulfame K (E 950)

Chất tạo ngọt Acesulfame K (E950), là chất tạo ngọt tổng hợp, được Bộ Y tế và các tổ chức y tế uy tín khác trên thế giới cho phép sử dụng trong chế biến và sản xuất thực phẩm

error: