Diatomite

Bột trợ lọc Diatomite được dùng để làm trong, trợ lọc trong quá trình sản xuất bia, rượu. Đất Diatomaceous còn được sử dụng làm chất độn trong sản xuất sơn, gia công chất dẻo, cao su, giấy, sản xuất thuốc đánh răng và răng giả,…

error: