Bentonite

Đất sét tẩy màu hay còn được gọi với nhiều cái tên như Bleaching earth, đất sét hoạt tính, bột tẩy màu, Bentonite,… là loại sét khoáng có tính trương nở, độ nhớt cao và được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp và môi trường với công dụng lọc tạp chất, loại bỏ các chất phân cực tan trong dầu, tinh luyện dầu thực vật, xúc tác hóa học.

error: