Dầu đậu nành dạng vảy

  • Dầu thực vật VGB có nhiệt độ nóng chảy cao với độ ổn định cao, tồn tại ở dạng vảy.
  • Không mùi, không vị.
  • Nhiệt độ nóng chảy 68-72°C.
error: