Curcumin (E 100)

  • Curcumin có màu vàng sáng đậm và được dùng để tạo màu cho thực phẩm như một chất phụ gia, được biết tới với tên gọi E 100.
  • Ingreda cung cấp màu curcumin ở các dạng:
    • Curcumin dạng bột
    • Curcumin dạng lỏng tan trong dầu
    • Curcumin dạng lỏng tan trong nước
error: