Dầu hạt cải dạng vảy

Dầu hạt cải dạng vảy là dầu đã được hydro hóa. Có 2 dạng là High Erucic Rapeseed và Low Erucic Rapeseed

Có nguồn gốc từ hạt cải không biến đổi gen.

Ưu điểm: Thời gian bảo quản dài hơn, điểm tạo khói cao hơn, giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển và dễ dàng vận chuyển,…

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng điền vào form dưới để được đội ngũ chúng tôi hỗ trợ và tư vấn.

error: