Magnesium Silicate – có hiệu quả trong xử lý màu dầu chiên?

Đánh giá hiệu quả của các chất hấp phụ
trong việc lọc dầu chiên

Tổng quan

Trong quá trình chiên sâu, dầu chiên bị phân hủy tạo ra các hợp chất phân cực (polar compounds), bao gồm axit béo tự do, triglycerides bị oxy hóa (mono- và di-glycerides)  polymer, aldehydes, ketones, và nhiều hợp chất khác. Sự gia tăng nồng độ của các hợp chất này làm giảm chất lượng dầu và thức ăn chiên. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm đã áp dụng phương pháp lọc chủ động bằng cách sử dụng các chất hấp phụ. Những chất hấp phụ này có khả năng loại bỏ cả các hạt rắn và các hợp chất phân cực hòa tan từ dầu chiên đã sử dụng.

Phương pháp đánh giá

*Nguyên tắc hoạt động của chất hấp phụ dựa vào ái lực của các phân tử cấu tạo nên chúng. Thông thường, các chất có bản chất giống nhau thì sẽ có ái lực với nhau.

Các chất hấp phụ được đưa vào kiểm nghiệm bao gồm: activated carbon (than hoạt tính), Alumina (Nhôm Oxit), Bleaching Earth (đất tẩy), Calcium Silicate, Diatomaceous Earth (đất tảo cát), Magnesium Silicate, Silica (silicon dioxide (SiO2)), Silicagel.

Xác định các Hợp Chất Phân Cực trong dầu chiên bằng phương pháp IUPAC – Method 2.507. Cụ thể, các bước được nêu gồm có:

Bước 1: Chuẩn bị cột hấp phụ (cột được đóng gói với chất hấp phụ): Cột được đóng gói với chất hấp phụ, thường là một loại chất liệu có khả năng liên kết với các hợp chất phân cực thông qua liên kết hóa học hoặc tương tác vật lý. Mục tiêu là để chất hấp phụ có thể giữ lại các hợp chất phân cực trong khi cho phép các hợp chất ít phân cực hơn đi qua.

Bước 2: Load mẫu: Đưa dầu chiên đã suy giảm chất lượng qua cột: Dầu chiên sau thời gian dài sử dụng có chứa các hợp chất phân cực do quá trình gia nhiệt, sẽ được bơm qua cột hấp phụ. Khi dầu đi qua, các hợp chất phân cực sẽ bị giữ lại bởi chất hấp phụ trong khi các phần không phân cực sẽ đi qua cột.

Bước 3: Làm sạch và thu hồi mẫu (thu hồi các chất phân cực trong dầu chiên). Cột hấp phụ ngoài chứa các hợp chất phân cực nó còn chứa nhiều chất phân cực không chủ đích khác và dầu thừa. Cột hấp phụ được chiết xuất và làm sạch với một số dung môi như:

  • Petroleum ether được sử dụng để loại bỏ dầu chiên còn sót lại.
  • Diethyl ether, ethanol và methanol với NaOH được sử dụng để loại bỏ các hợp chất phân cực không chủ đích được hấp phụ.

Bước 4: Định lượng và tính toán kết quả: Kỹ thuật Sắc ký Loại trừ Kích thước Hiệu năng Cao (HPSEC).

HPSEC là một dạng của sắc ký lọc gel, một phương pháp mà trong đó các phân tử được phân tách dựa trên kích thước của chúng trong dung dịch. Các hợp chất phân cực thường có xu hướng tạo liên kết với chất hấp phụ và bị giữ lại lâu hơn trong cột, trong khi các hợp chất ít phân cực hơn sẽ đi qua cột nhanh hơn và được phát hiện và định lượng dựa trên thời gian lưu.

Đánh giá hiệu quả hấp phụ.

Hiệu quả của quá trình phân đoạn, tức là khả năng tách các hợp chất phân cực ra khỏi dầu, được đánh giá thông qua kỹ thuật sắc ký lớp mỏng (TLC). Trong TLC, các chất được thấm một cách tuyển chọn lên một lớp mỏng của chất hấp phụ, thường là silic gel hoặc alumina, trên một tấm kính hoặc nhựa. Dựa trên sự khác biệt về độ phân cực, các chất sẽ di chuyển khác nhau trên tấm TLC khi được phát triển trong một dung môi phù hợp.

Kết quả

Kết quả định lượng được mô tả bằng biểu đồ sau đây:

magnesium silicate

Kết luận

Trong số các chất hấp phụ thì Magnesium Silicate cho thấy hiệu quả cao nhất trong việc loại bỏ các hợp chất cực từ dầu chiên, giúp kéo dài tuổi thọ của dầu và cải thiện chất lượng của thức ăn chiên. Tuy nhiên, có thể tốn kém hơn so với một số chất hấp phụ khác và cần quy trình xử lý đặc biệt để đạt hiệu quả tối ưu. Với kinh nghiệm lựa chọn loại Magnesium Silicate phù hợp kết hợp với thiết bị tối ưu, INGREDA sẽ giúp bạn tìm ra phương thức có thể bảo vệ chất lượng dầu, xử lý màu, mùi, chỉ số FFA như mong muốn.

error: