Hương phô mai

Sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương phô mai.

Tên tiếng Anh: Cheese Flavor.

Trạng thái: dạng bột tan trong nước.

Ứng dụng: trong các sản phẩm giải khát, bột hòa tan, bánh, kẹo,…

Quy các đóng gói: 20kg/thùng.

Liều lượng sử dụng: 0,1% – 0,5% tùy theo sản phẩm và hiệu quả mong muốn.

error: