Vỏ xúc xích Cellulose Ingreda

Quy cách các size thông dụng tại thị trường Việt Nam

Size (Kích cỡ) Quy cách Đường kính ống nhồi

(mm)

19 US * 55 16,7m/cây;

50 cây/hộp;

6 hộp/ thùng;

6720 m/ thùng

9-10
19 US * 84 25,6m/cây;

50 cây/hộp;

6 hộp/ thùng;

7680 m/ thùng

9-10
21 US * 84 10-11
23 US * 84 11-12
27 US * 84 13-14
28 US * 84 14-15

 

error: