PHỤ GIA THỰC PHẨM: GELLAN GUM – GELLANEER LAF

Gellaneer LAF thuộc nhóm gellan Low Acyl thường được ứng dụng để tạo gel và ổn định cấu trúc trong ngành thực phẩm – đồ uống

error: