Pectin APC 220 – Low Methoxyl Pectin

APC 220 được sử dụng để tạo gel ứng dụng làm chất ổn định, chất làm dày, chất nhũ hóa,..trong thực phẩm, dược phẩm,..

 

error: