Pectin APC 105 – High Methoxyl Pectin

APC 105 được sử dụng để tạo gel ứng dụng làm chất ổn định, chất làm dày, chất nhũ hóa,..trong thực phẩm, dược phẩm,.. Tuy nhiên, sản phẩm được dùng trong các sản phẩm yêu cầu độ pH thấp và hàm lượng đường cao để tạo gel

error: