Gellan Gum – Gellaneer ND 103B

Gellaneer 103B là một chất ổn định thường được ứng dụng trong các đồ uống pH trung tính.

Liều lượng sử dụng: 0.1% – 0.14%

Parking: 25kg/thùng(bao).

error: