Beef protein (Dạng fiber)

Sợi Collagen bò hay còn gọi là Beef Protein dạng fiber thường được sử dụng cho bánh mì kẹp thịt, xúc xích và xúc xích hotdog.

error: