Arabic Gum (E 414)

Gum Arabic dùng để tạo đặc, làm dày và chất ổn định trong các sản phẩm thực phẩm với  độ nhớt thấp.

Gum Arabic được ứng dụng làm chất tạo gel, chất ổn định cho nước chấm, chống lắng cho các sản phẩm nước trái cây, tạo treo cho nước trái cây, nước nha đam, nước ép có thịt quả, nước chấm tỏi ớt.

error: